Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 tại xã Lũng Táo

Chiều ngày 9/10/2017, UBND xã Lũng Táo đã tổ chức lễ khai mạc tuần lễ học tập suốt đời. tham dự buổi lễ có lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND; ban, ngành đoàn thể, các trưởng thôn, cùng đông đủ thầy, cô giáo và các em học sinh trên địa bàn xã.

UploadFile_000053442

Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 tại xã Lũng Táo

Tại lễ khai mạc, lãnh đạo UBND xã Lũng Táo thông qua báo cáo công tác hoạt động của tuần lễ học tập suốt đời năm 2017,theo đó, Tuần lễ diễn ra từ ngày 2 đến 8/10, với chủ đề học tập để phát triển quê hương, đất nước và  nhiều hoạt động, trong đó các chi hội đã phối hợp với các thôn phát động tuần lễ học tập, các cơ sở giáo dục trong và ngoài trường tổ chức với các nội dung phong phú, thu hút đông đảo mọi người tham gia, mở được 03 lớp tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013; Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, nâng cao trình độ tin học cho các cán bộ, tổ chức các chuyên đề giáo dục về sức khỏe, dân số, kiến thức cho giáo viên… “Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017” góp phần giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; tăng cường cơ hội học tập trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những chương trình bồi dưỡng ngắn hạn giúp cập nhật kiến thức, kỹ năng, sử dụng công nghệ thông tin, nâng cao trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội; đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Tại buổi lễ, Trung tâm học tập cộng đồng xã Lũng Táo cũng đã biểu dương 3 cán bộ giáo viên và 14 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi của huyện.

ST: Đức Chung & Minh Huế -Trung tâm VHTT&DL Đồng Văn