Cấu Trúc Impress – Cách Dùng Chuẩn Trong Tiếng Anh & Ví Dụ

Cấu Trúc Impress trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Impress qua bài viết sau IMPRESS LÀ […]

Read More