Cấu Trúc Have To trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Have To qua bài viết sau

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HAVE TO.

Chúng ta cũng có thể sử dụng “Have to” để diễn tả một nghĩa vụ mạnh mẽ. Khi chúng ta sử dụng “have to” thường có nghĩa là một số hoàn cảnh bên ngoài làm cho các nghĩa vụ trở nên cần thiết.

Cấu trúc:

Subject + have to + Verb (infinitive).

Cách diễn đạt này mang tính cấp thiết nhất. Người nói xem việc này là một nhiệm vụ, do quy định nào đó bắt buộc.

Ví dụ:

 • – We have to give him our answer today or lose out on the contract. (Chúng ta phải đứa anh ấy câu trả lời hôm nay hoặc mất hợp đồng.)
 • – I have to send a report to Head Office every week. (Bạn phải gửi một báo cáo cho trưởng văn phòng mỗi tuần.)

Chúng ta cũng có thể  ‘have got to’ để có ý nghĩa giống như “Have to”, nhưng với ý nghĩa  nhẹ nhàng và ít trang trọng hơn. Và sử dụng “Will have to” để nói về nghĩa vụ mạnh mẽ, thường có nghĩa rằng cá nhân làm nghĩa vụ cần thiết. Hãy nhớ rằng “Will” thường được sử dụng để hiển thị “Willingness” sẵn sàng. Have (got) to đứng trước động từ chính, theo sau nó ta không được sử dụng modal verb, và thường được rút gọn, đặc biệt là trong văn nói : “ ’ve got to”.

Ví dụ:

 • •  I’ve got to take this book back to the library or I’ll get a fine. (Tôi phải trả sách lại thư viện hoặc tôi sẽ có một đấu tích.)
 • •  We’ll have to have lunch and catch up on all the gossip. (Chúng ta sẽ phải ăn trưa và nắm bắt tất cả các tin đồn.)
 • •  They’ll have to do something about it. (Họ sẽ phải làm điều gì đó với nó.)

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HAVE TO – THỂ PHỦ ĐỊNH

Như bạn có thể thấy, sự khác biệt giữa các thì hiện tại đôi khi rất nhỏ và rất tinh tế. Chúng ta sử dụng “Don’t have to” hoặc “Haven’t got to” để tuyên bố rằng KHÔNG nghĩa vụ hoặc không cần thiết. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn trong các thể phủ định. Để tạo ra thể phủ định của “have to”, ta phải dùng các trợ động từ tương ứng với thì: “do not, does not, did not” hoặc “don’t, doesn’t, didn’t”. Còn thể phủ định của “have got to” chúng ta chỉ việc thêm “not” vào phía sau mà không sử dụng “don’t, doesn’t, didn’t”

Ví dụ:

 • •  We haven’t got to pay for the food. (Chúng tôi không phải trả tiền ăn.)
 • •  He doesn’t have to sign anything if he doesn’t want to at this stage. (Anh ta không phải ký bất cứ thứ gì nếu anh ta không muốn ở giai đoạn này.)
 • •  I haven’t got to go. Only if I want to. (Tôi không phải rời đi. Chỉ khi tôi muốn.)

CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG HAVE TO – MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG.

Have got to chỉ có thể được sử dụng ở thì hiện tại. Have to có thể tồn tại ở nhiều hình thức:

Ví dụ:

 • •  I’ve got to study for the exam.

Không dùng: I’d got to study for the exam. (’d là viết tắt của had), hay I’ll have got to study for the exam.

 • •  I have to study for the exam.
 • •  I had to study for the exam.
 • •  I’ll have to study for the exam.
 • •  She has to call her parents by ten o’clock.
 • •  She’d had to call her parents by ten o’clock.

Khi những nhiệm vụ hoặc kế hoạch đã sẵn sàng hoặc hiển nhiên, thì hiện tại của have (got) to được ưa thích sử dụng nhiều hơn so với will have to:

 • •  Jane has got to be at the office by three o’clock.
 • •  I have to pick up our customer at the airport at four o’clock.

Trên đây là Cấu Trúc Have To & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *