Cấu Trúc Should Be trong tiếng anh được sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên đối với những người mới học thì việc sử dụng đúng It is the first time trong các trường hợp còn gặp nhiều khó khăn. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng Should Be qua bài viết sau

SHOULD LÀ GÌ?

Cấu trúc Should do something = nên làm một điều gì đó bởi đó là việc đúng, việc tốt.

Should thường được sử dụng để đưa ra ý kiến.

Ví dụ:

 • •  Jenna looks exhausted. She should have a nap. (Jenna trông kiệt quệ. Cô ấy nên ngủ trưa.)
 • •  The company should improve the working environment. (Công ty nên cải thiện môi trường làm việc.)

Chúng ta thường sử dụng các cấu trúc chỉ ý kiến cá nhân như I think hoặc don’t think cùng với should.

Ví dụ:

 • •  I think Jenna should take a day off as she is ill. (Tôi nghĩ Jenna nên nghỉ làm 1 ngày vì cô ta đang ốm.)
 • •  I don’t think Jason should give up his project. (Tôi không nghĩ Jason nên từ bỏ dự án của anh ta.)

Có mức độ thấp hơn must.

Ví dụ:

 • •  You should do your homework. (Bạn nên làm bài tập (làm bài tập thì tốt cho bạn).)
 • •  You must do your homework. (Bạn phải làm bài tập (đây là quy định, bạn không có sự lựa chọn nào khác).)

Should còn có thể mang nghĩa một điều gì đó không đúng hoặc không như chúng ta kỳ vọng.

Ví dụ:

 • •  Jason should be here at this time, but he didn’t arrive. (Jason đáng lẽ phải phải ở đây vào giờ này, nhưng anh ta còn chưa tới.)
 • •  The price of this apple is too high. It should be $0.5. (Giá của quả táo này quá cao. Đáng lẽ ra nó chỉ 0.5 đô thôi.)

Should còn mang ý nghĩa kỳ vọng.

 • •  As Jason has been studious, he should get the scholarship. (Vì Jason rất chăm, anh ta có thể được học bổng (kỳ vọng được học bổng, dự đoán là anh ta sẽ được học bổng).)
 • •  Jenna told us she would attend this lecturer. She should be here at this time. (Jenna bảo với chúng tôi là cô ta sẽ đi học buổi này. Cô ta được cho là sẽ ở đây vào thời điểm này.)

Should have done something có ý nghĩa bạn đáng lẽ ra nên làm gì trong quá khứ (bạn đã không làm điều đó).

Ví dụ:

 • •  We had so much fun at Jenna’s birthday party. You should have joined us last night. (Chúng tôi đã chơi rất vui ở bữa tiệc sinh nhật của Jenna. Bạn đáng lẽ ra nên tham gia với chúng tôi vào tối qua.)
 • •  My son is having a flu. He shouldn’t have played outside under the rain. (Con trai tôi đang bị cúm. Thằng bé đáng lẽ ra không nên chơi ngoài trời mưa.)
 • •  I have no idea where they are. They should have been at this place 30 minutes ago. (Tôi không biết họ đang ở đâu. Họ đáng lẽ ra phải có mặt ở đây từ 30 phút trước.)

CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG SHOULD BE TRONG TIẾNG ANH.

Cáu trúc should be, trong đó, should đóng vai trò là thời quá khứ của shall. Câu với cấu trúc should be có thể là là lời khuyên, hoặc câu điều kiện. vv. Cấu trúc này rất đặc biệt. Trong cấu trúc này, should có thể đóng nhiều vai trò trong câu mà ta kể ra sau đây:

Trợ động từ dùng để hình thành thời tương lai trong thời quá khứ ở ngôi 1 số ít & số nhiều:

 • •  I said I should be at home next week (tôi nói là tuần sau tôi sẽ có nhà)

Trợ động từ dùng để hình thành lối điều kiện ở ngôi 1 số ít & số nhiều:

 • •  I should be glad to come if I could (tôi rất thích đến nếu tôi có thể đến được)

Động từ tình thái dùng để chỉ một sự cần thiết vì nhiệm vụ, dùng ở cả ba ngôi

 • •  We should be punctual (chúng ta phải đúng giờ)
 • •  There is no reason why aggression should not be resisted (không có lý do gì để không chống lại sự xâm lược.)

Trên đây là Cấu Trúc Should Be & cách sử dụng như thế nào cho đúng trong các trường hợp. Hy vọng bài viết này hữu ích với bạn khi học Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *