Giải bài tập trang 62, 63 Bài 4 Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác sgk toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo. Bài 4 Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như hình 13

Bài 1 trang 62 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Một chiếc hộp đèn có dạng hình lăng trụ đứng tam giác có kích thước như Hình 10. Tính diện tích xung quanh của chiếc hộp.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 62, 63 SGK Toán 7 tập 1 – CTST

Lời giải: 

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

Sxq = Cđáy . h = (20+12+16). 25 = 1200 (cm2)

Bài 2 trang 62 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Một chiếc lều trại có hình dạng và kích thước như Hình 11. Tính tổng diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) và thể tích của chiếc lều

Lời giải: 

Diện tích tấm bạt có thể phủ kín toàn bộ lều (không tính mặt tiếp giáp với đất) là:

S = Sxq + 2.Sđáy – (S_{đất})= (4+2,5+2,5).6 + 2 .(dfrac{1}{2}).4.1,5 – 6.4= 36 (m2)

Thể tích của chiếc lều là:

V = Sđáy . h =(dfrac{1}{2}) .4.1,5 . 6 = 18 (m3)

Bài 3 trang 62 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Một cái bục hình lăng trụ đứng có kích thước như Hình 12.

a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của cái bục. Diện tích cần sơn là bao nhiêu?

b) Tính thể tích của cái bục.

Lời giải:

a) Diện tích xung quanh của lăng trụ là: (4+8+5+5). 12 = 264 (dm2)

Diện tích đáy của lăng trụ là: (5+8).4:2 = 26 (dm2)

Diện tích cần sơn là:

Sxq + 2. Sđáy = 264  + 2. 26 = 316 (dm2)

b) Thể tích bục là:

V = Sđáy . h = 26. 12 = 312 (dm3)

Bài 4 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính thể tích hình lăng trụ đứng có đáy là hình thang cân với kích thước như hình 13

Lời giải: 

Diện tích đáy là:

(8+4).3:2 = 18 (cm2)

Thể tích lăng trụ đứng là:

V = Sđáy . h = 18.9 = 162 (cm3)

Bài 5 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Để làm đường dẫn bắc ngang một con đê, người ta đúc một khối bê tông có kích thước như Hình 14. Tính chi phí để đúc khối bê tông đó, biết rằng chi phí để đúc 1 m3 bê tông là 1,2 triệu đồng.

Lời giải: 

Diện tích đáy hình thang là: (2+2+9).4:2 = 26 (m2)

Thể tích khối bê tông đó là:

V = Sđáy . h = 26. 6 = 156 (m3)

Chi phí để đúc khối bê tông đó là:

156 . 1,2 = 187,2 (triệu đồng)

Bài 6 trang 63 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Một hình lăng trụ đứng tứ giác có kích thước đáy như hình 15, biết chiều cao của lăng trụ là 7 cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

Lời giải: 

Diện tích đáy của lăng trụ là:

(dfrac{1}{2}.3.6+dfrac{1}{2}.4.6) = 21 (cm2)

Tính thể tích lăng trụ đứng là:

V = Sđáy . h = 21.7 = 147 (cm3)

Trường uws.edu.vn

Đăng bởi: uws.edu.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc trường uws.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường uws.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *