Giải bài tập trang 58, 59 bài 1 Định lí Talet trong tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:…

Bài 1 trang 58 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của các cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 SGK toán 8 tập 2

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m và MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta có AB = 5cm và CD = 15 cm

 (frac{AB}{CD}) = (frac{5}{15}) = (frac{1}{3}).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (frac{EF}{GH}) = (frac{48}{160}) = (frac{3}{10})

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (frac{PQ}{MN}) = (frac{120}{24}) = 5.


Bài 5 trang 58 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường hợp sau(h.7):

Giải:

a) MN // BC => (frac{BM}{AM}) = (frac{CN}{AN})

Mà CN = AN= 8.5 – 5= 3.5

nên (frac{x}{4}) = (frac{3.5}{5}) => x = (frac{4.3,5}{5}) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (frac{DP}{PE}) = (frac{DQ}{QF})

Mà QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Nên 

(frac{x}{10,5}) = (frac{9}{15}) => x = (frac{10,5.9}{15}) = 6,3


Bài 2 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết  (frac{AB}{CD}) = (frac{3}{4}) và CD= 12cm. Tính độ dài AB.

Giải:

Ta có: (frac{AB}{CD}) = (frac{3}{4})  mà  CD= 12cm nên

(frac{AB}{12}) = (frac{3}{4}) => A= (frac{12.3}{4}) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.


Bài 3 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A’B’ gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A’B’.

Giải:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài CD nên AB= 5CD.

Độ dài A’B’ gấp 12 lần độ dài CD nên A’B’= 12CD.

=> Tí số của hai đoạn thẳng AB và A’B’ là: 

(frac{AB}{A’B’})= (frac{5CD}{12CD}) = (frac{5}{12})


Bài 4 trang 59 – Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (frac{AB’}{AB}) = (frac{AC’}{AC}) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (frac{AB’}{B’B}) = (frac{AC}{C’C})’

b) (frac{BB’}{AB})  =  (frac{CC’}{AC}).

Giải: 

a) Ta có: 

(frac{AB’}{AB}) = (frac{AC’}{AC})  => (frac{AC}{AC’}) = (frac{AB}{AB’})

=>  (frac{AC}{AC’}) – 1 =  (frac{AC-AC’}{AC’}) = (frac{AB-AB’}{AB’}) 

=> (frac{CC’}{AC’}) =  (frac{B’B}{AB’}) => (frac{AB’}{BB’}) = (frac{AC’}{CC’})

b) Vì (frac{AB’}{AB}) = (frac{AC’}{AC}) mà AB’ = AB – B’B, AC’ = AC – C’C.

(frac{AB-BB’}{AB}) = (frac{AC -CC’}{AC}) => 1 – (frac{B’B}{AB}) = 1 –  (frac{C’B}{AC})

=> (frac{B’B}{AB}) = (frac{C’B}{AC})

Trường uws.edu.vn

Đăng bởi: uws.edu.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc trường uws.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường uws.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *