Giải bài tập trang 96, 97 bài 1 Hình hộp chữ nhật sgk toán lớp 8 – tập 2. Câu 1:Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ…

Bài 1 trang 96 sgk toán lớp 8 – tập 2

 Hãy kể tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ.

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96, 97 SGK toán lớp 8 – tập 2

Hướng dẫn:

Trong hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ, những cạnh bằng nhau là:

AB = CD = PQ = MN

AD = QM = PN = CB


Bài 2 trang 96 sgk toán lớp 8 – tập 2

ABCD. A 1B1C1D1 là một hình hộp chữ nhật

a) Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O có là điểm thuộc đoạn C1B  hay không ?

b) K là điểm thuộc cạnh CD, liệu K có thể là điểm thuộc cạnh BB1 hay không?

Hướng dẫn:

Với hình hộp chữ nhật ABCD. A 1B1C1D1

a)     Nếu O là trung điểm của đoạn CB1 thì O cũng là trung điểm của đoạn  C1B vì CBB1C1 là hình chữ nhật nên hai đường chéo có chung một trung điểm.

b)    K là điểm thuộc cạnh CD thì K không thuộc cạnh BB1 vì bốn điểm C, D, B, B1 không thuộc một mặt phẳng


Bài 3 trang 97 sgk toán lớp 8 – tập 2

Các kích thước của hình hộp chữ nhật ABCD. A 1B1C1D1 là DC = 5cm, CB = 4cm, BB1 = 3cm. Hỏi độ dài DC1  và CB1 là bao nhiêu (cm)

Hướng dẫn :

Vì  ABCD. A 1B1C1D1  là hình hộp chữ nhật nên DCC1D1; CB1C1 là hình chữ nhật

∆DCC1 vuông tại C 

=> (sqrt{DC^{2} + {CC_{1}}^{2}}) = (sqrt{25 + 9}) = (sqrt{34}) (cm)

∆CBB1 vuông tại B 

=> (sqrt{CB^{2} + {BB_{1}}^{2}}) = (sqrt{16 + 9}) = (sqrt{25}) = 5(cm)


Bài 4 trang 97 sgk toán lớp 8 – tập 2

Xem hình 28a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương. Hãy điền thêm vào hình 28b các mũi tên như vậy.

Hướng dẫn :

Ta điền thêm vào hình vẽ sau các mũi tên để có được một hình lập phương.

Trường uws.edu.vn

Đăng bởi: uws.edu.vn

Chuyên mục: Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc trường uws.edu.vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: Trường uws.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *